DUYURULAR

ÇUMRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NE BAŞVURUDA BULUNAN FİRMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE DİKKATE ALINACAK KRİTERLER:

Çumra Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu olarak müdürlüğümüze başvuru yapan sanayicilerimizden gerçekten üretim yapacak firmalara öncelikle tahsis yapmak istediğimizi en baştan belirtmek istiyoruz.

Dolayısıyla ileriye dönük bir yatırım olması düşüncesiyle veya kiraya vermek ya da satmak amacıyla tahsis talebinde bulunan katılımcılarımız öncelikli olarak değerlendirilemeyeceklerdir.

Gerçek sanayici ve üretici firmalar bizim öncelikli tercihimiz olacaktır.

Ayrıca son bir yıl içerisinde yaşadığımız döviz kurlarındaki aşırı yükselme ve iç piyasalarda meydana gelen aşırı fiyat artışları sonucunda Organize Sanayi Bölgemizin altyapı hizmetlerinin maliyetleri sürekli yükselmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İlgili birimleri ile altyapı maliyetlerinin güncel olarak belirlenmesi ve tahsis bedelinin de bu maliyetlere göre tesbiti amacıyla sürekli istişare ve çalışmalar yürütmekteyiz.

Geldiğimiz noktada altyapı bedellerini karşılayabilecek tahsis bedeli tahmini baz bedel 400 TL dir.  Şerefiyeler ile birlikte 500 TL’ye kadar ulaşabilecektir.

Arsanın konumu,büyüklüğü,yol genişliği,cephe durumu ve köşe parsel olup olmadığına göre şerefiye bedelleri en düşük arsa bedeli 400 TL’ye ilave edilecektir.

Siz değerli başvuru sahibi yatırımcılarımızın gerekli bilgi ve belgeleri hazırlarken  bu ön bilgilere göre hareket edebilmeniz için sizlerle paylaşmayı uygun bulduk.

Bu bilgiler ışığında şu kriterlere göre başvuruları değerlendireceğiz;

1-Bölgemizin işsizlik sorununun çözümüne katkı sağlayacak firmalar, tahsis için başvuran firmaların halen çalıştırdıkları işçi sayısını gösteren SGK kayıtları ve bundan sonra yapacakları yatırımda istihdam etmeyi planladıkları işçi sayısına dair bilgiler,

2- İhracat imkanı olan ürünleri üreten firmalar,

3-İthalatı azaltacak ürünleri üreten firmalar,

4-Bölgemizde çiftçilerimizin ürettiği ürünleri veya bunların atıklarını hammadde olarak kullanan ve katma değerli ürünler üreten firmalar,

5-Bölgemizdeki çiftçilerimizin ihtiyacı olan ürünleri üretecek olan firmalar,

6-Bölgemizin tarım, sanayi, ticaret ve inşaat sektörlerinde eksikliği bulunan ve ihtiyaç hissedilen ürünleri üreten firmalar,

7-Yüksek teknolojik ürünler üreten firmalar,

8-Organize Sanayi Bölgemize doğalgazın en kısa sürede gelmesine katkı sağlaması bakımından yüksek doğalgaz tüketimi ile üretim yapan firmalar,

9-Çumra merkezde bulunan TEİAŞ’a ait trafo merkezinin kapasitesinin büyük ölçüde dolmuş olması sebebiyle Organize Sanayi bölgemizin tüm sanayi tesislerinin elektrik ihtiyaçlarını bir yıl gibi kısa sürede karşılama imkanının olmaması sebebiyle yatırımlarını hemen başlayıp bir yıl içinde tamamlamayı planlayan firmalar ile yatırımına 2023 yılında başlamayı ve başladıktan sonraki iki yıllık sürede tamamlayarak işletmeye açmayı planlayan firmalar tahsis değerlendirmeleri yapılırken bu kritere göre uygun bölgelere yerleştirileceklerdir.

10-Organize Sanayi bölgemizin evveliyatı mera arazisi olduğu ve mera olduğu dönemde burada besi çardağı yapmış olup halen bu çardaklarda hayvancılık faaliyeti yapan işgalci şahıs ve işletmelerin hukuki yollardan tahliye edilmeleri ve bu parsellere altyapı hizmetlerinin, işgalcilerin tahliyelerini müteakip yapılabilecek olması hususları dikkate alınarak işgal altındaki parsellerde bu aşamada tahsis yapılmayabileceği gibi, yatırımcılar tarafından bir yıl sonra yatırıma başlanacağı kabul edilmek kaydıyla ön tahsislerin yapılması da mümkün olabilecektir.

11-Çumra Organize Sanayi bölgemizin yol,su,kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik ve internet gibi temel altyapı hizmetlerine ilişkin projeleri henüz hazır olmadığından öncelikle bu projeler yaptırılacak ve akabinde altyapı işleri ihale edilerek yaptırılacaktır. Tahsis talep eden yatırımcılar altyapı hizmetlerinin tamamlanma sürecini dikkate alarak kendi yatırımlarını bu sürece paralel olarak tamamlayacaklardır.

12-Çumra OSB veya başka bir OSB’de tahsisli sanayi parseli olup, bu parselde henüz iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan firmalar öncelikli olarak değerlendirilmeyeceklerdir.

13-Sektörel gruplandırmada (titreşim, koku, çevre kirletici unsur, atık ayrıştırma vb.) talep edilen sanayi parseli sayısı bu sektörler için ayrılan sanayi parseli sayısından fazla olması halinde kura usulü uygulanacaktır.

14- OSB Yönetimi ihtiyaç duyması halinde yatırım detayları ile ilgili tatmin edici belgeleri isteyebilecektir.

15-Halihazırda herhangi bir yatırım ve işletmesi olmayan kuruluşlar, yeni bir üretim yapacaklarına dair fizibilite raporu, proforma faturalar vb. evraklarla beraber üretim taahhüdünde bulunmaları halinde değerlendirilmeye alınacaktır.

16-Organize Sanayi Bölgemizin tahsise açılan genişleme bölgesinde yaklaşık 350 adet sanayi parseli mevcut olup 31 Mayıs 2022 tarihi itibari ile başvuru sayısı 900 civarında gerçekleşmiştir. Başvuran firmaların içerisinden gerçek üretim yapmayı planlayan ve yukarıda belirtilen kriterlerle öncelikli olarak değerlendirilen firmalara öncelikle tahsisleri sağlayabilmek amacıyla  başvuran firmalar kendilerinden talep edilen yatırım bilgi formu ve ekli belgelerini Organize Sanayi Bölgemize sunacaklardır.

17-Başvuru sahibi firmalar 21.06.2022-30.06.2022 tarihleri arasında talep ettikleri sanayi parselinin 1 m2’si için 20 TL belirlenen başvuru (avans) bedelini

Çumra Halkbank IBAN: TR 80 0001 2009 5170 0016 0000 15 yatıracaklardır. Avans bedeli, tahsisin kesinleşmesini müteakip, alınacak %25 peşinat bedelinden mahsup edilecektir. Yapılan değerlendirmeler sonrasında tahsis yapılan firmaların dışında kalan diğer firmalara yatırdıkları tahsis bedelleri en geç iki ay içinde iade edilecektir.

Hangi firmalara hangi arsaların tahsis edildiğine ilişkin kesin karar, avans bedellerini yatırmış ve talep edilen bilgi ve belgeleri sunmuş olan firmalar arasından belirlenecektir. Avans bedelini yatırmayan firmaların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

NOT: Avans bedeli gönderilirken açıklama kısmına (Firma ismi- Talep ettiğim ………. M2 arsa tahsis avans bedeli) yazılmalıdır.

18- Avans bedellerinin yatırılmasından sonra OSB yönetimi tahsis takvimini ilan edecektir.

19-Tahsis kararı verilen firmalar toplam arsa tahsis bedelinin %25’ini peşin olarak ödeyeceklerdir.

20-OSB mevzuatına göre yatırımcılar tahsisten sonra 1 yıl içinde inşaat ruhsatı almak ve ruhsattan sonraki 2 yıl içinde de arsa m2’sinin en az %25’ini kapatarak İş Yeri Açma ve Çalıştırma ruhsatını alacaklardır.

21-Bu sürede İş Yeri Açma ve Çalıştırma ruhsatı ile kapasite raporunu birlikte sunacağına dair yatırımcılardan taahhütname alınacaktır.

Bu yatırım taahhütnamelerine uymayanların arsa tahsisleri kesinlikle İPTAL EDİLECEKTİR.