Toprak icin su ne ise, ekonomi icin sanayi odur.

ÇUMRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ​

Üreten ayakta kalır..

ÇUMRA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ​